Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on toiminnallinen terapia, jossa ihmisen keho sekä mieli ovat jatkuvassa kosketus-, liike- ja tunnevuorovaikutuksessa hevosen ja sen elinympäristön kanssa. Ratsastusterapia kehittää monipuolisesti kaikkia motoriikan osa-alueita. Vuorovaikutus hevosen kanssa vahvistaa myös itsetuntoa ja minäkuvaa, mikä auttaa toimimaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Ratsastusterapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta, joka nivoutuu osaksi asiakkaan kokonaiskuntoutusta. Ratsastusterapian tavoitteet voivat olla fyysisellä-, psyykkisellä- ja/tai sosiaalisella alueella. 

Koulutettu ratsastusterapeutti on käynyt kolmivuotisen Ypäjän Hevosopiston ja Suomen ratsastusterapeutit ry:n yhteistyössä järjestämän koulutuksen ja hänellä tulee olla sosiaali- tai terveysalan pohjakoulutus, työkokemusta kuntoutusalalta sekä vankka hevoskokemus ja ratsastustaito. Koulutettu ratsastusterapeutti käyttää nimikettä ratsastusterapeutti-SRT.

 
Ratsastusterapia tulee erottaa sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta sekä erityisryhmille suunnatusta vammaisratsastuksesta, joka on harrastustoimintaa.

(Lähde: www.suomenratsastusterapeutit.net)


Hevosen kanssa toimiessa:

– tunteiden käsittely ja –kontrollointi kehittyvät
– saa tuntea turvallista fyysistä läheisyyttä
– empatiakyky kehittyy
– saa kokea olevansa hyväksytty juuri sellaisena kuin on
– saa hoivata ja olla hoivattavana
– oppii vastuullisuutta
– mieli rauhoittuu ja mieliala kohenee
– vuorovaikutustilanne on aito ja rehellinen, jota kautta luottamus lisääntyy
– kokee monipuolisia aistikokemuksia
– kehotietoisuus lisääntyy ja kehonhallinta sekä symmetria vahvistuvat
– keskittyminen ja tarkkaavaisuus lisääntyvät
– oman toiminnan ohjaus vahvistuu
– kokonaisuuksien hahmottaminen ja –hallinta vahvistuvat
– onnistumisen kokemukset lisäävät hallinnan tunnetta
– luottaminen omiin kykyihin vahvistuu
– motivaatio on vahvasti läsnä ja lisää toimintaan sitoutumista
– kokee elämyksiä ja intensiivisiä luontokokemuksia